CMOtalk/Roundtable 14 oktober - Personalisatie

Hotel nhow Amsterdam RAI
De afgelopen maanden stonden bij CMOtalk in het teken van personalisatie en het verdwijnen van third party cookies. Er werden drie Deepdives met kleine groepen topmarketeers georganiseerd, over verschillende strategieën die marketeers kunnen volgen in het (third party) cookieloze tijdperk.
Tijdens deze breakfast meeting werden de eerste conclusies gedeeld. Daarnaast deelden Noor Cloo (Loyalty Management Netherlands) en Maarten Kolkman (Rabobank) hun kennis over en ervaringen met personalisatie en first party data.

Kasimir Vermeulen, strategy director bij Energize, opende de bijeenkomst met de eerste conclusies naar aanleiding van de drie Deepdives:

Het verdwijnen van third party cookies is een urgent thema onder marketeers. De eindgebruiker ervaart het tracken nu als irritant en irrelevant. Iedereen kent de voorbeelden: je hebt een keer schoenen bekeken in de webshop en ze misschien wel gekocht, en vervolgens zie je de schoenen dagenlang terug in advertenties op de websites die je daarna bezoekt.
Third party cookies waren altijd essentieel voor het opbouwen van klantprofielen, verzamelen van webstatistieken en bereiksopbouw. Maar mede door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn mensen en bedrijven zich meer bewust van privacy issues.

Misschien nog belangrijker: third party data blijken helemaal niet zo effectief als gedacht. Uit onderzoek komt naar voren dat 75 procent van het budget dat wordt besteed aan third party data eigenlijk verspild is, en dat eenderde van mensen helemaal niet wordt bereikt.
Marketeers beseffen zich dat ze te lang aan het third party data infuus hebben gehangen, en dat het hen eigenlijk lui heeft gemaakt.

Dus stopt Google met het aanbieden van third party cookies in Chrome. Het bedrijf volgt daarmee andere browsers zoals Microsoft Edge, Apple’s Safari en Firefox.
Met het verdwijnen van third party cookies wordt het lastiger om te zoeken naar nieuwe segmenten en daarmee nieuwe doelgroepen te bereiken om je bereik te vergroten: mensen die je product of merk nog niet kennen, of nog nooit iets bij je gekocht hebben.
Adverteerders zullen nieuwe manieren moeten bedenken om die mensen toch naar hun websites te leiden.

Daarnaast wordt het instellen van retargeting campagnes een probleem, en daarmee de attributie van advertenties: welke kanalen hebben bijgedragen aan een bepaalde conversie. Dat heeft tot gevolg dat meten en vervolgens optimaliseren van campagnes een stuk lastiger wordt dan voorheen.

Misschien is het wel goed dat dit nu allemaal verdwijnt... “Third party cookies hebben ons lui gemaakt”, zo bleek uit de reactie van deelnemende CMO’s aan de Deepdives. Het wordt tijd dat we van het third party data-infuus afstappen en weer creatiever omgaan met manieren om de klant te bereiken met relevante informatie. Terug naar de klant, terug naar de context!

Kasimir noemt 3 verschillende coping strategieën:
Scenario 1: Contextual targeting
De belangrijkste learning uit de Deepdives: Context is belangrijker dan ooit, zeker nu de customer journey niet meer zo goed in kaart te brengen is. En cookieloos adverteren is mogelijk: de NPO bijvoorbeeld werkt al jaren met contextual advertising door teletekst data van programma’s te koppelen aan advertenties, en behaalt daar veel betere resultaten mee dan met het plaatsen van 3rd party cookies.
De drie verschillende scenario’s worden in aparte groepen besproken. Daaruit volgen de voor- en nadelen voor iedere coping strategie. Voor scenario 1 geldt:
 
Voordelen:
 • Een enorme kans om de klant beter te begrijpen;
 • Een additionele manier om relevanter te zijn voor de eindgebruiker.

Nadelen:
 • Waar begin ik?
 • Hoe gebruik ik de beschikbare data?
 • Is dit niet oude wijn in nieuwe zakken?

We hebben nu de techniek om persoonlijker te communiceren. Willen mensen hyper persoonlijk of wil je gewoon de klant wat beter begrijpen?

Bij contextual targeting is de inzet van second party data een van de opties, maar: hoeveel moeite kost het om het allemaal te onderhouden en te organiseren? Op termijn zien de marketeers praktische nadelen, maar second party data is zeker een serieuze optie om te exploreren.
Scenario 2: Platformen/cohorten
Definitie cohort: een vooraf gedefinieerde groep mensen wiens activiteit je gedurende een bepaalde periode volgt.

De wisdom of the crowd wordt belangrijker als je niet meer individueel kunt tracken, vandaar dat een partij als Google zich gaat richten op de verkoop van cohorten. Door samenwerkingen met dit soort platformen krijgen marketeers nieuwe segmenten in handen, waarmee ze kunnen werken aan het vergroten van bereik.
Een vraag die hierbij opkomt: ‘Mag iemand anders cohorten voor jou bepalen? Wil je dit allemaal uit handen geven, bijvoorbeeld aan Google?’

Tijdens de Deepdives is uitgebreid gesproken over partnerships met platformen als Google en Facebook. Het kan interessant zijn om via zo’n samenwerking een nieuw publiek te zoeken (denk aan look-a-like segmenten voor nieuwe data, of voor het verrijken van eigen data). Maar hoe ziet zo’n partnership er dan uit? Als marketeer ben je best kwetsbaar, dus daar moet je goede afspraken over maken.

En is dat nieuwe bereik dan voldoende? De aanbevelingen vanuit de Deepdives:
 • Facebook en Google: geef meer terug aan de merken! De manier waarop nu resultaten worden verzameld, is nog teveel een black box. Er zijn ook andere data (bijv trend data) die de platformen met adverteerders kunnen delen.
 • We moeten terug naar de doelgroep, wat is er nodig dat we onze klanten nog beter leren kennen en gaan begrijpen?

De voornaamste conclusies na de breakoutsessie:
 
Voordelen:
 • In de ideale situatie ontstaat een level playing field tussen platform en adverteerder;
 • Zit dicht bij de aankoop, one stop shopping.

Nadelen:
 • Afhankelijkheid;
 • Geen unieke eigen data;
 • De prijs kan worden opgedreven;
 • Wat wordt de waardebepaling?
 • Je investeert in een ander platform.

Makkelijker is dit scenario niet, ook dit kost effort. En: in hoeverre is het belangrijk om de eindgebruiker indachtig te hebben? Laat de algoritmes van het platform het werk doen!

Om het meeste eruit te halen, is het key om binnen de organisatie een learning mentaliteit te hebben en commitment van C-level om het echt te kunnen snappen. Goeie mensen aannemen en die ook hun werk te laten doen.
Scenario 3: First party data
Is dit het nieuwe goud? Veel marketeers geven aan een bak met data te bezitten. Probleem is echter dat de board het volgens de marketeers vaak nog niet interessant vindt, in ieder geval niet interessant genoeg om er flink in te investeren.

Hoe krijg je deze strategie als marketeer wel voor elkaar? Learnings uit de Deepdives:
 • De reikwijdte van data is groter dan we denken;
 • Het is echter kostbaar en lastig om de business case rond te krijgen;
 • Mogelijke oplossing zou kunnen zijn: de technologie als whitelabel kopen of leasen.

De business case wordt dan toegankelijker;
 • Maar: het blijkt lastig om al die data actionable te krijgen, ook door een gemis aan mensen;
 • En er is een gebrek aan bruikbare use cases.

Welk bedrijf heeft dit het beste voor elkaar op dit moment? De meeste marketeers noemen Coolblue. Dit bedrijf heeft klantgericht denken en -werken in het DNA zitten.
Maar er is ook nagedacht over oplossingen:
 • Op zoek naar use cases? Reken dan af met de silo’s!
 • Overtuig de board met demo’s: wat doen we concreet om de business te verbeteren
 • Deel je best practices, zo bouw je samen verder aan het geloof.

De voornaamste conclusies na de breakoutsessie:
 
Voordelen:
 • Flexibel en concreet door eigen modeling en look-a-likes;
 • Minder vervuiling in targeting & advertising;
 • Veel learnings: goede analyses en beste interacties.

Nadelen:
 • Bouwen en onderhouden! Het kost veel effort qua data & resources. Hoe relevant is dit voor kleinere merken om deze investering te doen?
 • Wat is de waarde, wat is de business case?
 • Hoe krijg je de board mee?

Al met al: een serieuze optie, maar je hebt een positieve business case nodig om te kunnen onderbouwen dat deze strategie echt een optie voor je merk of organisatie is.
Case 1: Air Miles
Noor Cloo, algemeen directeur bij Loyalty Management Netherlands B.V., deelt de strategie van Air Miles voor de komende jaren: samen een customer data network voor engagement bereiken.

De reis is uitdagend: Air Miles heeft een lastig construct met drie aandeelhouders en veel verschillende partners. Noor legt uit waar het bedrijf vandaan komt, waar het nu staat en wat de toekomst in petto heeft.

De Air Miles spaarkaart bestaat sinds 1994. Klanten konden in fysieke winkels sparen voor producten. Het was het eerste grote spaarprogramma van Nederland, met op het hoogtepunt zes miljoen deelnemers. Pay off: ‘Het onbereikbare bereikbaar’. Maar het systeem heeft een upgrade nodig naar de nieuwe tijd. Air Miles heeft op dit moment 40 inwisselpartners, drie aandeelhouders en een aantal sponsoren. Er zijn 3,3 miljoen actieve spaarders, met 70% aan beste klanten. De CES bedraagt 7,9. Klanten die bij meerdere partners sparen, zorgen voor hogere omzet.
Maar klanten geven aan sneller te willen sparen en in te wisselen. Data worden steeds belangrijker. Air Miles werkt aan 1-op-1 personalisatie, en daarvoor heb je info nodig. Op dit moment herkennen de winkels eenderde van de klanten in de database.

Het plan voor de toekomst voor Air Miles: shared intelligence nog beter inrichten waarbij Air Miles de verbindende currency wordt. Noor Cloo: ‘ Loyaliteit kun je niet delegeren naar Air Miles, dat is een belangrijk inzicht. We zoeken dus naar een andere rol, waarbij we meer onderdeel worden van de programma’s van onze partners. We willen van klant- naar mensbeeld (met een 360 graden view voor elke deelnemende organisatie), en we streven een coalitie van merken na, waarbij iedere 1-op-1 programma groeit aan waarde en relevantie voor de klant.’

Speerpunten de komende jaren volgens Noor:
 • Een snelle groei van data capabilities;
 • Data meer actionable maken;
 • De huidige waarde vergroten;
 • Interesse in programma vergroten;
 • Groeien van partnernetwerk, zoeken naar nieuwe partners;
 • Meer en andere databronnen toevoegen.

Futureproof ICT: Qua technologie heeft Air Miles last van legacy. Het bedrijf wil snel naar een situatie waarbij het voor 100% werkt met API’s, realtime en in de cloud: schaalbaar en uiteraard veilig.

De klant krijgt toegang tot een eigen dashboard met daarop zijn gegevens en spaartegoed. Noor: ‘We willen dat Air Miles nadrukkelijker onderdeel wordt van de klantcommunicatie van onze partners, met persoonlijke activaties en aanbiedingen van partners.’
Case 2: First party data focus bij de Rabobank
Maarten Kolkman, Head of Customer Service (EVP) bij Rabobank, vertelt hoe de bank probeert zoveel mogelijk klanten naar het eigen platform te sturen, maar daarbij wel ‘aan de journey kant’ start: met first party data worden klanten eerst ‘gespot’ en geactiveerd in de eigen kanalen, vervolgens worden pas paid kanalen ingezet.

De Rabobank telt 8 miljoen particuliere en 800.000 zakelijke klanten, waar 5 miljoen van 100 miljoen keer per maand inloggen. ‘Met een fanbase die soms tot wel 8 keer per dag in de app kijkt’.

Maarten: ‘We zijn vooral geïnteresseerd in het gedrag van onze klanten, en zo leer ik ook onze niet-klanten begrijpen.’ Hij noemt als voorbeeld de ‘auto van de zaak’. ‘Op onze site en in search-analyses zagen we hier veel vragen over. Dat heeft ons ertoe gezet om een contentplatform rondom de auto van de zaak te starten, dat 100.000 extra organische bezoekers per jaar oplevert. Zo beperken wij de inzet van paid advertising’.

Bij crossplatform werken is het de kunst de juiste match te maken met een unieke identifier. Maarten noemt cross device identificatie de grootste uitdaging: ‘Mensen gebruiken soms wel 7 tot 8 verschillende apparaten. Hoe kom je dan uit op 1 profiel? We bouwen audiences op in een data management platform (DMP), hoofdzakelijk met eigen data en verbonden met 2nd en 3rd party data, waarbij de DMP communiceert met een datalake voor het ophalen van een relevante boodschap.’

Dankzij onze DMP audiences zijn de kosten fors lager en ligt de conversie een stuk hoger dan bij reguliere advertising. Maarten: ‘Met gebruik van 1st party data kun je heel specifiek zijn, dus krijg je een hogere conversie. Bijvoorbeeld het gebruik van relevante 1st party data in berichten in de context van onze Rabo App zorgen voor een gemiddelde conversie van 15%.’

Maarten: ‘De app is voor ons een fantastisch kanaal waar we dan ook erg zuinig op zijn. We pushen hier niet ongebreideld sales- maar vooral ook service berichten.’

Maarten deelt vijf tips als je wilt werken vanuit de journey en het gebruik van 1st party data:
 • Perspectief op customer base (waardeperspectief op individueel niveau);
 • Data: gather - unify - analyze - distribute (maak het actionable en bescherm!);
 • Investeer in de juiste technologie;
 • Ontwikkel je eigen marketeers (zelf heeft de Rabobank hiervoor een eigen academy);
 • Hoe het simpel en vooral: menselijk.

Vraag vanuit publiek: hoe bereidt Maarten zich voor op het cookieloze tijdperk?
Maarten: ‘Het grootste deel komt al vanuit 1st party data en de inzet van onze eigen kanalen. We investeren in een customer data platform (CDP) ter vervanging van de DMP. We kijken naar verschillende scenario’s, waaronder het gebruik van 2nd party data, en we kijken naar nieuwe technologische mogelijkheden die in de markt ontstaan. Maar de belangrijkste tip die ik je kan meegeven: we moeten vooral onze eigen zaken (data en kanalen) op orde hebben. Dat is de grootste uitdaging.’
Privacy statement
Powered by
Energize

Fijn dat je er bent!

CMOtalk gebruikt cookies. We bewaren ze voor het bijhouden van statistieken, zodat wij een goede website kunnen serveren. Door op 'ga door' te klikken, ga je akkoord met de privacy statement.

Ga door